Artikel: now 3.0: wat kunnen we verwachten?

Home NOW 3, wat kunnen we verwachten?

Artikel: now 3.0: wat kunnen we verwachten?

SUCCESVOL AANVRAGEN NOW-REGELING

 Inmiddels is de tekst van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. Wij hebben de regeling inmiddels doorgenomen en de meest voorkomende vragen en antwoorden op dit moment voor je op een rij gezet. Let wel, de publicatie in de Staatscourant moet nog plaatsvinden en dit betekent dat er tot die tijd nog wijzigingen kunnen worden aangebracht. 

NOW 3: WAT KUN JE VERWACHTEN?

1. Wanneer kun je NOW 3.0 aanvragen?

De NOW 3.0 aanvraag-tijdvak gaat naar alle waarschijnlijkheid open per 16 november 2020. Deze aanvraag betreft het eerste tijdvak (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020).

2. Kun je de NOW 3.0 aanvragen als je NOW 1.0 en 2.0 niet hebt aangevraagd?

Ja!

3. Welke periode dekt NOW 3.0?

De NOW 3.0 is ingedeeld in drie tijdvakken:

Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

4. Hoeveel omzetdaling moet je hebben bij NOW 3.0?

De eis van omzetdaling is eveneens afhankelijk gesteld van het tijdvak:

Tijdvak 1 ‘1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020’: 20% omzetdaling.
Tijdvak 2 ‘1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021’: 30% omzetdaling.
Tijdvak 3 ‘1 april 2021 tot en met 30 juni 2021’: 30% omzetdaling
(alhoewel dit niet heel duidelijk staat in de kamerbrief, lijkt dit wel de meeste logische uitkomst).

5. Wat is de hoogte van de maximale NOW 3.0 subsidie?

De hoogte van de maximale NOW 3.0 subsidie is ook weer afhankelijk van het tijdvak:

Tijdvak 1 ‘1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020’: 90%, waarvan 10% wordt aangewend voor omscholing/transitie van werknemers naar werk en de rest rechtstreeks aan de werkgever wordt uitgekeerd.

Tijdvak 2 ‘1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021’:   70%, waarvan 10% wordt aangewend voor omscholing/transitie van werknemers naar werk en de rest rechtstreeks aan de werkgever wordt uitgekeerd.

Tijdvak 3 ‘1 april 2021 tot en met 30 juni 2021’: 60%, waarvan 10% wordt aangewend voor omscholing/transitie van werknemers naar werk en de rest rechtstreeks aan de werkgever wordt uitgekeerd.

6. Mag je de loonsom verlagen gedurende de NOW 3.0 subsidie tijdvak?

Ja, de werkgever mag de loonsom te verlagen, hetgeen ook weer afhankelijk is van het tijdvak:

Tijdvak 1 ‘1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020’: 10% loonsomdaling is toegestaan.
Tijdvak 2 ‘1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021’: 15% loonsomdaling is toegestaan.
Tijdvak 3 ‘1 april 2021 tot en met 30 juni 2021’:20% loonsomdaling is toegestaan.

Belangrijk punt hierbij is dat het aan de werkgever en werknemers(verenigingen) wordt overgelaten of en hoe de loonsomdaling plaatsvindt. Dit kan volgens natuurlijk verloop, ontslag of vrijwillig loonoffer.

7. Geldt de korting bij bedrijfseconomisch ontslag onder NOW 3.0?

Nee!

8. Wat is de hoogte van het maximaal te vergoeden loon per werknemer?

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt eveneens afgebouwd per tijdvak:

Tijdvak 1 ‘1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020’: EUR 9.538,00 maximum.
Tijdvak 2 ‘1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021’: EUR 9.538,00 maximum.
Tijdvak 3 ‘1 april 2021 tot en met 30 juni 2021’: maximaal een keer het dagloon (dit is in lijn met de reguliere sociale zekerheidsregels)

9. Blijven de inspanningsverplichting voor scholing én het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen gelden onder NOW 3.0?

Ja!

10. Hoeveel bedraagt de forfaitaire opslag voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld en pensioenpremies?

40%!

11. Hoeveel bedraagt het voorschotbedrag bij de NOW 3.0?

Het voorschotbedrag bedraagt 80% van het subsidiebedrag. Bij definitieve vaststelling ontvang je nog de overige 20%.

12. Wanneer vindt de vaststelling van de NOW 3.0 subsidie plaats?

Na afloop van alle drie de tijdvakken, vanaf de zomer van 2021.

13. Komt er weer controle achteraf bij NOW 3.0?

Ja.

14. Komt er een uitzondering voor uitzend- en payrollbedrijven?

Zoals het er nu naar uitziet, blijft ook NOW 3.0 een generieke regeling en ziet het er niet naar uit dat er uitzonderingen komen voor specifieke sectoren. Uiteraard houden we alles wel straks bij de uitwerking goed in de gaten en zullen wij problemen adresseren.