NOW Regeling: van aanvraag tot en met accountantsverklaring

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (now regeling):

  • Op zoek naar deskundig advies omtrent de NOW regeling?
  • Begeleiding bij aanvraag NOW regeling?
  • Voorbereiden vaststelling subsidie?
  • Op zoek naar een accountant voor de verplichte accountantsverklaring of deskudigenverklaring?

Dan bent u hier op het juiste adres!

Lees meer

Ja, ik wil vrijblijvend contact

Of mail mij direct op wilfried@nowverklaring.nl

De NOW regeling

In zeer korte tijd is de wereld er totaal anders uit gaan zien. Wat eerst door velen (mijzelf inbegrepen) werd gebagatelliseerd als een variant op de griep, is uitgegroeid tot een pandemie. Het Coronavirus Covid-19 heeft grote impact op het sociale vlak en voor u als ondernemer ook op economisch vlak. Teruglopende of zelfs compleet weggevallen omzet maakt dat uw onderneming door een zware, moeilijke tijd gaat.

Onze overheid heeft een pakket van maatregelen afgekondigd om u als ondernemer zo goed mogelijk te helpen deze tijd door te komen. Eén van deze maatregelen is de NOW regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), als opvolger van de eerder geïntroduceerde regeling voor werktijdverkorting.

Kern van de regeling is dat u – bij aantoonbaar omzetdaling – na rato van het omzetverlies de door u doorbetaalde personeelskosten voor (maximaal) 90% van het UWV vergoed krijgt.

Hoewel de kern van de regeling simpel is, roept de regeling danwel de berekeningswijze ook veel vragen op. Bovendien is in artikel 13 lid h de verplichting opgenomen dat u als werkgever binnen 24 weken na afloop van de periode van 3 maanden waarvoor u subsidie heeft aangevraagd een definitieve opgaaf verstrekt van de omzetdaling, welke opgaaf voorzien dient te zijn van een accountantsverklaring.

Kortom: alle redenen om contact op te nemen met een van de bij ons aangesloten partners! Onze partners, verspreid over heel Nederland, zijn allen lid van de NBA, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, en derhalve bevoegd de vereiste accountantsverklaring bij uw opgaaf te verstrekken. Zij staan u ook graag met raad en daad terzijde!

Indien u uw gegevens achterlaat op bovenstaand formulier, wordt u door een van onze partners binnen 24 uur teruggebeld. Persoonlijk, betrokken en deskundig, dat is de dienstverlening die u mag verwachten!